Jumat, 19 Juni 2009
Lenong Betawi
  • Lenong Betawi
Lenong

Dari dulu hingga kini, Lenong Betawi selalu diiringi oleh musik gambang kromong. Dalam teater rakyat ini terdapat dua jenis cerita, yaitu cerita tentang kerajaan atau kaum bangsawan (disebut Lenong Denes) dan cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari dan para jagoannya (disebut Lenong Preman).

Kedua jenis cerita ini biasanya mengandung pesan moral seperti menolong yang lemah, membenci kerakusan, dan lain-lain dengan jenaka. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu dialek Betawi.

comments powered by Disqus