Rabu, 24 Juni 2009
Tari Rodat Cempako
  • Tari Rodat Cempako
Rodat Cempako

Tari Rodat Cempako. Foto: Karims/pribadi

Tari ini merupakan tari rakyat bernafaskan Islam. Gerak dasar tari ini diambil dari Timur Tengah. Tari Rodat Cempako sangat dinamis dan lincah.

comments powered by Disqus